Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 245

13 III – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Łk 9,28b-36

 

Grzesiek z chóru PARADISO

 

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna,  ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Jezus na górze przemienienia, modląc się przebywa w chwale Bożej, cudownie przemieniony. Widzą to trzej apostołowie, których zabrał ze sobą. Chcą tam zostać i postawić 3 namioty (spotkań) dla Jezusa i ukazujących się w chwale Mojżesza i Eliasza. Prorocy rozmawiają z Jezusem o tym, co Go czeka jako Mesjasza i czego musi dokonać jako Bóg i Człowiek. Jezus ukazany jest jako Światłość Boga, przebywa w chwale Bożej na modlitwie. Papież Franciszek nawołuje, byśmy i my byli, i żyli w chwale Bożej. Jesteśmy dziećmi Bożymi, tak jak i Jezus. Każdego z nas Bóg wzywa do przemiany w Bożej obecności. Przebywając w Jego chwale, jak Mojżesz i Eliasz, będziemy jaśnieć Jego miłością i radością. Cud przemienienia jest cudem uwielbienia Boga na modlitwie osobistej, unaocznia się świętych obcowanie. Zstępuje Bóg w obłoku i przemawia „Oto Syn Mój wybrany, Jego słuchajcie”. Jezus ukazany jest jako Syn Boży, jako Bóg w chwale Ojca, jako Światłość ze Światłości, jako Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Tę prawdę wyznajemy i powtarzamy w Credo, najwcześniejszym wyznaniu wiary Kościoła.

Czy odnalazłeś już drogę na swoją górę przemienienia? Czy stajesz się jak Jezus?

 

Autor: Grzesiek z chóru PARADISO


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.