Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 246

20 III – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Łk 13,1-9

 

Damian – członek chóru „Paradiso”

 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę,  przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?”
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Słuchając dzisiejszej Ewangelii łatwo znajdujemy analogię do tego, co dzieje się dziś…. tak blisko za naszą wschodnią granicą. Tak wiele łez, cierpienia, bólu, a z drugiej strony, tak wiele nienawiści, pogardy, okrucieństwa ale i strachu, ślepego posłuszeństwa, „cudzego grzechu”. Często nie mieści się to w naszych głowach. Tak wielu jest grzeszników, tak wielu błądzących, chyba bez nadziei na nawrócenie …i tam i tu. A jednak Jezus każe nam mieć nadzieję i wierzyć. Daje czas tym, którzy jeszcze mogą się nawrócić. Wola ogrodnika, by zatroszczyć się, ten ostatni już rok, by figowiec wydał wreszcie owoc, niech nauczy nas cierpliwości, której coraz bardziej nam ludziom brakuje, ale i skłoni do refleksji nad naszą przemianą. Bierność również jest grzechem. Oby ten, o którego trzeba się zatroszczyć, był na to podatny …”inaczej wszyscy podobnie zginiemy”.

Autor: Damian
członek chóru „Paradiso”


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.