Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 248

3 IV – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
J 8,1-11

 

Asia Mach

 

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże,  udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jan

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

W dzisiejszej Ewangelii starszyzna żydowska przyprowadza do Jezusa kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. Kobieta już została przez ludzi osądzona i skazana. Ale Jezus, zapytany o swoje zdanie i o swój wyrok, mówi żeby ten, kto jest bez grzechu, pierwszy rzucił kamieniem. Wtedy wszyscy odchodzą, bo sami są grzeszni.

Podobnie my oceniamy i oskarżamy, sami będąc słabymi, grzesznymi ludźmi. Kobieta nie mogła się bronić, jej wina była oczywista. Ale czy tylko ona była winna? Pomimo grzechu i upadku Jezus jej nie potępił i nie skazał. Wezwał do nawrócenia i poprawy życia. Te słowa kieruje dziś i do nas, wzywając do nawrócenia i zerwania więzi z grzechem.

Autorka: Asia Mach,
śpiewa w chórze PARADISO

 
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.