Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 249

10 IV – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
Łk 19,28-40

 

Gosia

 

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże,  udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?»
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym:
«Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie
i chwała na wysokościach».
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!»
Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

Dokąd idziesz Panie?
Ci, którzy teraz witają pokłonami, za chwilę będą złorzeczyć i żądać Twojej śmierci. Którzy teraz wielbią radośnie i kładą płaszcze pod Twoje nogi, uciekną w obawie o własne życie. Jedynie łotr w godzinie śmierci uzna w Tobie Pana a ten, który ma być skałą i fundamentem Kościoła zaprze się Ciebie. Dokąd idziesz, wiedząc jak straszna męka i śmierć Cię czeka. Dlaczego nie zawracasz?
 
Dokąd idziesz Panie?
Patrząc na naszą małość, słabość i niestałość. Widząc, jak powołani do świętości odchodzimy i zdradzamy zapierając się Ciebie. Jak współcześni apostołowie krzywdzą, osądzają i skazują swoich współbraci, zaprzedając się bożkom pychy, pieniądza, sukcesu i „świętego spokoju”. Dokąd idziesz Panie, widząc jak słaby w nas duch i jak ogromny brak miłości.
 
Quo vadis Domine?
 
 
Autorka: Gosia,
chórzystka Paradiso, członek Oratorium Dorosłych
 
 
 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.