Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 253

8 V – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 10,27-30

 

Dobry Pasterz, Andriy Vynnychok

 

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości,  niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

O Jezu, Dobry Pasterzu,
dobry, łaskawy Pasterzu!
Oto pasterz biedny, godny politowania,
pasterz Twoich owiec, słaby,
niezręczny, nieużyteczny,
woła do Ciebie.
Do Ciebie, Dobry Pasterzu,
ten pasterz, który nie jest dobry,
zanosi swoją modlitwę.
Woła do Ciebie,
zaniepokojony sobą
i Twoimi owcami.


św. Aelred z Rievaulx (+1167)

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.