Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 255

22 V – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 14,23-29

 

Krzysztof Tęgoborski

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu;  niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

W pierwszych słowach Pan Jezus przypomina, że każdy, kto Go miłuje będzie zachowywał Jego naukę. Wiemy, że każdy człowiek pochodzi od Boga, został stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Ponadto zostaliśmy przez Boga obdarowani rozumem i wolną wolą. W ten sposób Bóg chciał pokazać, że nas nie zniewala, przeciwnie – daje nam swobodę wyboru drogi, którą chcemy podążać. Żebyśmy nie pozostali sami w naszych codziennych rozterkach i problemach naszym drogowskazem od Boga był Pan Jezus i Jego życie od narodzenia aż do męczeńskiej śmierci na krzyżu. Bóg posłał Jezusa na ziemię, aby każdym dniem swojego życia wskazywał nam drogę. Każdy kto pójdzie śladami Jezusa, otworzy rozum i serce na Jego naukę, ma szansę stać się świątynią Boga w Trójcy Jedynego, który w nim zamieszka. Tak Pan Jezus chce uświęcić każdego z nas.
W dalszej części Pan Jezus przekazuje uczniom pokój. Nie chodzi tutaj raczej o pokój dosłowny czyli brak wojny, choć przekonaliśmy się jak w dzisiejszych czasach to ważne. Możemy to zinterpretować jako spokój ducha czyli świadomość, że On zapewnia nam wsparcie w każdej chwili naszego życia. Jednocześnie pociesza uczniów, żeby się nie lękali. Jego odejście bowiem nie jest ostateczne, będzie obecny na wieki w Kościele i w każdym z nas. Składa również obietnicę, że kiedyś wróci i wtedy każdy będzie mógł ujrzeć oblicze Boga.

 

Autor: Krzysztof Tęgoborski,
śpiewa w Chórze PARADISO


 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.