Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 257

5 VI – NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

J 14, 15-16. 23b-26

 

 

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody,  ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 


 

 

Pan Jezus daje nam lekcję: miłujesz – zachowujesz jego naukę, żyjesz nauką Mistrza.
Jego przykazania nie są surowym prawem, lecz drogowskazem do szczęścia.
Jezus wyraża troskę, nie zostawia nas samych sobie, dlatego dostajemy Ducha Prawdy – Parakleta, Pocieszyciela, ale też Obrońcę, Rzecznika i Adwokata – mnie to pociesza.
„Duch Prawdy, którego Świat przyjąć nie może”. Dzisiaj patrząc na otaczający nas świat widać, że prawda jest niewygodna, płaci się za nią najwyższą cenę. Dzisiejsze media manipulują, oskarżają, używają nowomowy, nadają nowy sens słowom: mijają się z prawdą czy kłamią? dla poprawności politycznej. Walczą przeciw Bogu Absolutowi, chcą zafałszować Jego obraz, bo wszystko ma być płynne i opłacalne czy tłumaczone logiką etapu.
Dlatego dziękujmy Panu za Duch Świętego, Ducha Prawdy, Pieczęć naszego zbawienia.

 

Autor: Arkadiusz
szczęśliwy tato dwójki urwisów


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.