Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 276

9 X – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 17,11-19

 

 

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, * pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Błąd się wkradł. Marysia i Marek otrzymali prośbę o komentarz do Łk 19,11-19 zamiast do Łk 17,11-19 – prosimy o wyrozumiałość. Autorzy komentarza się spisali. My nie bardzo.
filipini.eu
 
 
„Przypowieść o minach”, którą opowiedział Jezus uczniom będąc blisko Jerozolimy, była skierowana tak naprawdę do wszystkich ludzi którzy chcą swego zbawienia, ale co ważniejsze, zbawienia swoich bliźnich – braci i sióstr. Podobnie jak dwaj pierwsi słudzy, którzy pomnożyli dane im pieniądze, tak i każdy z nas powinien pomnażać miłość daną nam przez Boga. Wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i nadzieję na ponowne Jego przyjście. Sługa, który zachowuje swój dar dla siebie i nie pomnaża go, jest ogarnięty lękiem, paraliżuje on go i odbiera mu odwagę do dzielenia się miłością. Natomiast w Miłości, którą Jezus nam daje, nie ma miejsca na lęk, jest za to potrzeba dzielenia się nią z innymi. 
 

Autorzy: Marek i Marysia

 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.