Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 279

30 X – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
Łk 19,1-10

 

Aneta i Czarek

 

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego kościoła,  wysłuchaj prośby swojego ludu * i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

Historia przemiany Zacheusza i jego spotkania z Jezusem to historia niejednego z nas.

Poszukiwanie właściwej drogi życia bez naszego zaangażowania, wychodzenia ponad codzienność, wypatrywania czegoś nowego, nie daje szansy na naszą przemianę.

Jeśli zdobędziemy się na ten krok, z pewnością wesprze nas Łaska Boża – „Szukajcie, a znajdziecie” (Mt7,7).

Starania Zacheusza dostrzegł Jezus, nie zważając na to kim był i jaką funkcję piastował.

Jego zaangażowanie zostało nagrodzone wizytą w jego domu i jego wielką radością, a w konsekwencji przemianą jego życia.

To wydarzenie stało się również symbolem wyjątkowej relacji pomiędzy Synem Boga a człowiekiem.

Jezus wprasza się do naszego życia, ale to od nas zależy na ile stanie się jego uczestnikiem.

Pielęgnowanie tej relacji jest celem naszego życia.

Panie Jezu, dziękuję Ci za łaskę wiary i proszę o nią dla tych wszystkich, którzy jej potrzebują. 

 

 

Autorzy: Aneta i Czarek,
sympatycy filipini.eu

 

 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.