Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 280

6 XI – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 20,27-38

 

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności,  abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

Jezus chce opowiedzieć saduceuszom o szerokiej i niesamowitej rzeczywistości zmartwychwstania, ale oni nie potrafią wyjść z jakże ciasnych granic swojego wąskiego myślenia. Spierają się o rozumienie prawa, chcą przenieść ziemską rzeczywistość poza grób. W końcu opowiadają Mu historię kobiety, jakby chcieli Go wprowadzić w spore zakłopotanie. Jednak Jezus mocno ich zaskakuje, mówiąc rzeczy niesamowite – że umarli będą jak aniołowie, a w tamtym świecie nie obowiązują te same prawa, co tu na ziemi. Jest to wielka radość, że nasz Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych! On chce nam dać prawdziwe życie, takie, o jakim nawet nie śnimy! O ile okażemy się „godni udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych”. Dajmy więc z siebie wszystko, aby znaleźć się tam, gdzie chce nas widzieć Bóg, gdzie czeka na nas z utęsknieniem nasz kochany Ojciec! „Wszyscy bowiem dla Niego żyją”. 
 

Autorzy: Marysia i Sławek
zafascynowani powołaniem małżeńskim i rodzinnym 

 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.