Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 282

20 XI – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Łk 23,35-43

 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata,  spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

W rozważanym fragmencie Ewangelii św. Łukasza obserwujemy scenę ukrzyżowania Pana Jezusa, podczas której stał się ofiarą szyderstwa pochodzącego od zebranego tłumu. Żołnierze i członkowie Wysokiej Rady podważali czy, aby na pewno, Jezus jest Mesjaszem. Scena ta dobitnie ukazuje odrzucenie wiary w Królestwo Boże przez lud zebrany pod krzyżem. Jezus w skromności jako Król Boży umiera za nasze grzechy, aby wypełniło się słowo. Obecnie w coraz bardziej przyśpieszającym świecie zauważyć można odrzucenie Boga i co za tym idzie zbawienia. Koncentrujemy się na sprawach przyziemnych i materialnych, zapominając o osobistej relacji z Bogiem. Pada pytanie: a po co mam to robić? Zaślepieni sprawami przyziemnymi zapominamy i wątpimy w Miłosierdzie Boże, a przez to możemy stracić możliwość zbawienia. Stajemy częściej po stronie ludu, który szydził z Jezusa i podważał Jego boską moc, zamiast przynależeć do Królestwa Bożego.

W drugiej scenie widzimy piękno oraz moc miłosierdzia, które Jezus okazuje dobremu łotrowi. Jest to też akt nawrócenia i wiary w zbawienie, jakie Zbawiciel chce nam dać. Zauważyć można jak drugi z ukrzyżowanych łotrów unosił się pychą i podważał zbawienie swojej duszy. Przez to, być może, na zawsze utracił możliwość radowania się z Chrystusem w Raju. Scena ta jest lekcją dla nas, abyśmy trwali w czystości serca, a gdybyśmy zbłądzili, to zawsze szukali pomocy i ratunku w Bogu – nawet gdyby byłaby to najbardziej ekstremalna sytuacja na świecie. Dążmy do tego, aby Jezus, kiedy przyjdzie nasz czas, powiedział: „Dziś ze Mną będziesz w raju”…
 
 

Autor: Kamil, student pierwszego roku

 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.