Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 288

8 I – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Mt 3,13-17

 

Dawid Sosin

 

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele,  spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»
Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

W Ewangelii czytamy, że Pan Jezus przybył nad rzekę Jordan, żeby przyjąć chrzest.

Jak Bóg, Istota doskonała, może przyjąć Chrzest, który jest wyznaniem grzechów i porzuceniem poprzedniego, nieudanego życia?

A Jezus staje pośrodku grzeszników i bierze na swoje ramiona ciężar winny całej ludzkości. Rozpoczyna swoją działalność zajmując miejsce grzeszników, by jako grzesznik móc nas odkupić z naszych win.

Dlatego Chrzest dla nas jest narodzeniem do nowego życia, do życia w Chrystusie.

 

Autor: Dawid Sosin
Wolontariusz Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna
Sympatyk Kongregacji i czciciel św. Filipa

 

 

 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.