Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 291

29 I – IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 5,1-12a

 

Amelia Pęcak

 

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

Jezus w dzisiejszej Ewangelii wielokrotnie wspomina nam w swoich słowach o ludziach Błogosławionych. Tak jakby chciał bardzo mocno wyeksponować to właśnie słowo. W takim razie jak możemy zrozumieć to co chce nam przekazać?

W czasach, których przyszło nam obecnie żyć, wiele ważnych zasad i wartości zostało odrzuconych.

A ludzie poszukujący szczęścia, szukając go często zatracają się w coraz to nowszych propozycjach oferowanych przez współczesny świat. Często uciekamy się do kłamstwa czy to wobec samego Boga czy też naszych najbliższych, że nie mamy czasu na: niedzielną msze świętą, spotkanie z rodziną, pomoc przy obowiązkach, czy choćby krótką rozmowę. Mam wrażenie jakby każdy szedł do swojego własnego określonego celu nie patrząc już na innych. Ale czy naszym głównym i najważniejszym celem nie powinno być życie wieczne w niebie?

Błogosławieństwa skierowane są do każdego z nas i przekazują nam uniwersalne przesłania. Wskazują postawy, które powinniśmy przyjąć oraz zachęcają do ufności, że każdy człowiek może zapracować na życie wieczne. Niezależnie od tego kim jest i skąd pochodzi.

Potwierdzeniem moich słów jest choćby tak duża liczba osób świętych i błogosławionych.

Zdawałoby się, że niektórzy z nich byli prostymi ludźmi, takimi jak my. Mieszkali w małych miejscowościach, uczyli się czy też pracowali.

Jednak wyróżnia ich to, że uwierzyli w Słowo Boże i otworzyli na nie swoje serca a tym samym potrafili zatrzymać się i spojrzeć na drugiego człowieka. Okazać mu pomoc i wsparcie.

Przemyślmy sobie to wszystko indywidualnie, w głębi serca. I niech te parę słów skłoni nas do refleksji.

Gdzie ja szukam szczęścia?

 

Autor: Amelia Pęcak 

Tegoroczna maturzystka 
Wolontariusz Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna 

 

 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.