Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 295

26 II – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Mt 4,1-11

 

Przemysław Sobczak

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 W dzisiejszej Ewangelii czytamy o próbach kuszenia Pana Jezusa przez diabła.

Skoro diabeł kusił samego Syna Bożego to z nami również to nieustannie czyni. Cały czas jesteśmy poddawani pokusom, którym niestety często ulegamy.

Ta Ewangelia pokazuje nam jak i że warto walczyć z pokusami.

Pan Jezus mimo głodu po czterdziestu dniach i nocach postu nie daje się skusić szatanowi, aby zamienił kamienie w chleb i posilił się nimi. Wie, że ważniejsze od zaspokojenia głodu cielesnego jest spełnienie woli Ojca i słuchanie Jego słów, które są chlebem naszej duszy. Pościł czterdzieści dni i nocy, a dla nas często problemem jest pościć jeden dzień w tygodniu. Często słyszę od innych ludzi, że mimo wiary to oni nie poszczą w piątki, bo to niemodne, trudne, nie mające sensu. Często szukają usprawiedliwień: że są w podróży, że ciężko pracują, albo że swoim dzieciom nie każą pościć, bo to jeszcze dzieci, itp. Próbują wykorzystać wszelkie odstępstwa jakie są dopuszczalne, aby mieć łatwiej. Jednak czy naprawdę jest tak ciężko pościć jeden dzień? Uważam, że takie małe wyrzeczenia tylko nas wzmacniają i pomagają walczyć z innymi pokusami.

W drugiej próbie diabeł powołując się na znajomość Słów Bożych kusi Jezusa, aby On rzucił się z świątyni i został uratowany przez anioły, czym by wystawił na próbę Pana Boga. Wiele razy spotkałem się z taką metodą wystawienia mojej wiary na próbę. Zarówno przez osoby niewierzące jak i z sekt, którzy poprzez podstępne manipulacje fragmentami Pisma Świętego, próbowały pokazać, że Bóg jest interesowny, niemiłosierny, a wręcz nawet, że Bóg nie istnieje. Jednak teraz wiem, że dzięki znajomości Słowa Bożego i zaufaniu wobec niego, po każdej takiej próbie moja wiara jest silniejsza. Dlatego trzeba wczytywać się w Słowo Boże i jemu zawierzyć bez czekania na namacalne dowody.

W trzeciej próbie kuszenia diabeł obiecuje Jezusowi wszystkie bogactwa świata w zamian za oddanie mu pokłonu przez Syna Bożego. Ile razy nam też przedstawia się bożków mamony, piękna, powodzenia, sukcesu, itp.? A ile razy daliśmy im się skusić? Pamiętajmy, aby tak jak Pan Jezus oddawać pokłon tylko Jedynemu, prawdziwemu Bogu. Tylko zawierzenie Jemu i Jego słowu może dać nam szczęście, które trwa na wieki.

W dzisiejszej Ewangelii mamy więc „instrukcję” na walkę z pokusami złego. Nie poddawajmy się nigdy w tej walce! Tak jak szatan, po trzeciej nieudanej próbie skuszenia Jezusa, odpuszcza dalszych prób, tak i w naszym przypadku w końcu odpuści. Może to nie będzie po trzeciej próbie, ale dziesiątej, dwudziestej czy setnej. Jeżeli jednak będziemy walczyć z pokusami, to za każdym razem szatan będzie słabszy, aż do momentu jego bezsilności a naszej mocnej i głębokiej wiary. Aby to uczynić wczytujmy się w Słowo Boże i jemu zaufajmy.

 

Autor: Przemysław Sobczak

Prywatnie: Mąż cudownej żony i ojciec dwójki wspaniałych dzieci.

Zawodowo: Doradca techniczno-handlowy w branży techniki napędowej.

Z pasji: Ratownik wolontariusz w: Malta Służba Medyczna oddział Tarnów.

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.