Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 296

5 III – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Mt 17,1-9

 

Martyna Truchan

 

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna,  ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje swym uczniom najpiękniejszy obraz siebie – obraz Zbawiciela, Syna Bożego, który u boku swego Ojca będzie rządzić w niebie. Jest to pierwszy raz, kiedy jego uczniowie mogą zobaczyć Go w tak boskiej i pięknej postaci, w końcu odkąd byli u Jego boku był Synem Człowieczym. Jezus daje im małą namiastkę tego, co czeka na Nas w niebie. 

Jezus próbuje przygotować swoich uczniów do wydarzeń, które już niebawem mają nastąpić. My też się dziś przygotowujemy, też dziś czekamy na Święta Zmartwychwstania Jezusa. Podczas tego Wielkiego Postu Jezus także Nas bierze na górę, gdzie się przemienia. Nasze wewnętrzne przeżywanie tego wyjątkowego okresu, patrzenie w głąb siebie, słuchanie Pisma pozwala nam jak najlepiej zrozumieć i przygotować się na poranek Niedzieli Wielkanocnej. 
 
 
Autorka: Martyna Truchan 
tegoroczna maturzystka 
wolontariuszka Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.