Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 299

2 IV – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
Mt 21,1-11

 

Paulina Marszalik

 

Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa,  pomnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, * abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Zachowanie uczniów opisane w Ewangelii przewidzianej na dzisiejszy dzień uczy nas zaufania do Jezusa. Dwaj uczniowie zapewne nie rozumieli dlaczego Nauczyciel prosi ich o przyprowadzenie oślicy i źrebięcia, jednakże spełnili Jego prośbę. 'Pan ich potrzebuje’ – te słowa wystarczyły, by uczynili tak, jak Jezus im polecił. My, współcześnie, każdego dnia dokonujemy wyborów, często boimy się i nie rozumiemy dlaczego znaleźliśmy się w takiej, a nie innej sytuacji. W chwilach zwątpienia i niepewności pamiętajmy o Nauczycielu. Jezus nie postawi przed nami sytuacji, z którą nie bylibyśmy sobie w stanie poradzić. Warto zaufać Jezusowi, aby iść przez życie ze spokojem i radością w sercu.

Dzisiejsza Ewangelia ma także na celu przypomnieć o tym, że Jezus stał się człowiekiem i był podobny do nas, dlatego on nas doskonale rozumie. Tak. Bóg rozumie nasze wątpliwości, problemy i trudności dnia codziennego. 'Oto Król Twój przychodzi do Ciebie łagodny, na osiołku…’. Bóg jest Miłością, kocha każdego z nas, widzi nasze starania i upadki. 
Niedziela Palmowa to dzień, w którym świętujemy wierność Boga, spełnianie się Jego obietnic i nadchodzenie Jego królestwa. Niech to będzie dla nas impuls do tego, by nie pozostawać w miejscu, ale wyruszyć wraz z Jezusem w drogę ku życiu i wolności.
 
Autorka: Paulina Marszalik
wolontariuszka Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna
 

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.