Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 303

30 IV – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 10,1-10

 

 

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości,  niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Owce to zwierzęta, które znane są z tego, że bardzo przywiązują się do głosów. Młode owieczki słyszą i odpowiadają na głos matki i podobnie przywiązują się do głosu swojego pasterza. W chwili, gdy pasterz nadaje swoim owcom imiona, to one przychodzą kiedy słyszą jego wołanie. Nie reagują na wołanie obcego, dlatego, że jego głos wydaje im się zupełnie nieznany. Jezus powiedział „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną są złodziejami i rozbójnikami, lecz owce nie posłuchały ich”. Pokazuje nam to, że wszyscy, którzy próbują przyjść i prowadzić owce przed Jezusem są złodziejami oraz rozbójnikami. Próbują oni ukraść nie tylko owce, ale również okradają Zbawiciela z chwały, która należy się tylko jemu. Później Pan Jezus głosi ” Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.” Jest dla nas nie tylko Dobrym Pasterzem, jednocześnie jest też Bramą przez którą możemy przejść do Boga Ojca. Jezus myśli o każdej owcy, troszczy się nawet o owce zagubione, zabłąkane czy o te, które są daleko poza Jego owczarnią.


Autorka: Ola Skowrońska
•uczennica klasy drugiej liceum
•wolontariuszka Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna

 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.