Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 304

7 V – V NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 14,1-12

 

 

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi,  wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Kilka wersów wyżej Jezus zapowiada zdradę Judasza, zaparcie Piotra i swoje odejście….

Apostołowie są zdezorientowani….

Jak często bywam zdezorientowana….

      przez zdrady
           zaparcia
                i odejścia
                moje i tych, których kocham.

„Niech się nie trwoży serce wasze….”

Jezu, znasz moje serce, wiesz co się w nim dzieje,
znasz moje trwogi, wszelkie strapienia, Ty jeden wiesz wszystko…

W Słowie utwierdzasz moją wiarę, pocieszasz
i wciąż zapraszasz do zaufania… mimo wszystko…

„Zabiorę was do siebie..”
Pokazujesz jedyny i ostateczny cel
– wszystkie moje pragnienia, wszystkie oczekiwania, marzenia, moje tęsknoty
– sprowadzają się do tego bycia u Ciebie….
w Tobie…. z Tobą w Ojcu…

Ale dziś …
jak Tomasz pytam o drogę…..
jak Filip proszę o pokazanie Ojca…

A nieogarniony Bóg Ojciec pragnie być spotkany
i poznany, pragnie być kochany
w Swoim Synu…

Jezu – DROGO, prowadź mnie tak,
bym przybliżając się do ŻYCIA w Domu Ojca,
mogła każdego dnia odkrywać PRAWDĘ,
że „mój Pan jest mój, a ja jestem Jego”
/Pnp 2,16/….
Więc „ukaż mi swą Twarz,
daj mi usłyszeć Twój głos” /Pnp 2, 14/
Amen

 
 
Autorka: Edyta Wardzała
 Sympatyk
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.