Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 306

21 V – WNIEBOWSTĘPIENIE PAŃSKIE
Mt 28,16-20

 

Wspólnota Mężczyzn św. Józefa z Tarnowa w drodze na Górę św. Marcina

 

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury,  spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  

 
 
„Udali się na górę, tam gdzie Jezus im polecił”
 
W każdą środę o 21.00 wraz z innymi mężczyznami wyruszam na tarnowską Marcinkę głośno odmawiając różaniec.
Wędrujemy na górę, którą tarnowski poeta i pisarz Roman Brandstaetter nazywał
biblijną górą „Moria”. 
 
„Gdy go ujrzeli oddali mu pokłon.”
 
Około godz. 22.00 dochodzimy na szczyt
przy kościele w Zawadzie, klękamy,
wielbimy Jezusa i opowiadamy Mu
o naszych sprawach, sprawach Tarnowa.
 
„Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił
tymi słowami: (…) Idziecie więc i nauczajcie….” 
 
Pora robi się późna, wracamy z góry
do naszej codzienności do naszych domów.
Nie potrafimy nauczać, ale na wzór św. Józefa, wracamy do rodzin, aby służyć im 
jak najlepiej potrafimy.
 
„Ja jestem z wami przez wszystkie dni…” 
 
Panie Jezu dziękujemy Ci za Twoje zapewnienie,
że jesteś z nami każdego dnia
i że na tej tarnowskiej górze „Moria”
obdarzasz nas siłą do podążania Twoim śladem.
 
 
Autor: Piotr Smajdor
ze Wspólnoty Mężczyzn św. Józefa z Tarnowa
 

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.