Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 308

4 VI – NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
J 3,16-18

 

 

Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia;  spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali jedność Osób Bożych w potędze Ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Trójca św. Tajemnica.  

Szukam odpowiedzi w Słowie. Idę do Jezusa nocą, jak Nikodem.

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16)

  1. „Tak Bóg umiłował…”
  2. „tak Bóg umiłował, że Syna swego dał”
  3. „aby każdy (…) miał życie…”

Po trzykroć kocha…

Boże pozwól mi zapamiętać – J 3,16

W bezsenną noc – J 3,16

W cierpieniu – J 3,16

W czerwcowym słońcu – J 3,16

Pozwól mi nie zapomnieć – J 3,16

Naucz zasypiać i pamiętać, otwierać oczy i chwytać się tych słów. Powtarzać je sobie po cichu, dzielić się nimi z innymi… Pozwól śpiewać na taką melodię jaką serce podpowie. Tańczyć i w tańcu pamiętać – J 3,16

”O moi Trzej, moje Wszystko, moja Szczęśliwości, nieskończona Samotności, Niezmierzoności (…) Ukryjcie się we mnie, abym ja mogła się ukryć w Was, w oczekiwaniu na kontemplowanie w Waszym świetle przepaści Waszej wielkości” 

– św. Elżbieta od Trójcy św., karmelitanka

 
 
Autorka: Elżbieta Smajdor
(nie święta) 😉
 

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.