Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 309

11 VI – X NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 9,9-13

 

Kasia i Szymon

 

Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby  i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne, * i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza, ukazują nam bezgraniczną wiarę Mateusza, który bez chwili zawahania, po prostu poszedł za Jezusem, ufając, że z Nim nie stanie się mu żadna krzywda.
Dalsze słowa dają nam do zrozumienia, że  pomoc, szczególnie w nawróceniu, powinni otrzymać nie ci którzy „się dobrze mają” lecz Ci, którzy gdzieś po drodze zatracili wiarę, pogubili się we własnych przekonaniach i potrzebują tej iskierki, pomocnej dłoni wyciągniętej w ich kierunku, w kierunku ich nawrócenia.
„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz chorzy” – Jezus uświadamia nam, że aby otrzymać łaskę nawrócenia musimy zdać sobie sprawę, że jeśli grzeszymy – chorujemy i musimy szczerze żałować za nasze grzechy, i uwierzyć w uzdrowienie dzięki łasce Pana. 
 
Autorzy: Kasia i Szymon Kierońscy,
dwójka młodych ludzi, którzy w swoim życiu starają się kroczyć wraz z Panem;
komentarz ten piszemy już jako małżeństwo z czterodniowym stażem,
z czego jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi  
 
 
 

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.