Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 311

25 VI – XII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 10,26-33

 

 

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia,  albowiem nigdy nie odmawiasz opieki * tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 W dzisiejszej Ewangelii Jezus chce dodać nam odwagi. Zachęca do głoszenia Jego nauki wbrew okolicznościom, a nawet za cenę życia. Ta zachęta znajduje odzwierciedlenie w historiach życia tysięcy męczenników za wiarę. Każde 'działanie’ na rzecz Jezusa jest opatrzone Jego opieką. Co więcej za taką postawę obiecuje życie wieczne w jedności z Bogiem. Jednak zaparcie się Go jest obarczone wiecznym potępieniem. Wybór należy do nas samych.

 
 
Autorka: Ola Tybon
uczennica V Liceum
Przewodnicząca Samorządu
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.