Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 314

9 VII – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 10,37-42

 

 

Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość,  udziel swoim wiernym duchowej radości * i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie»
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 W dzisiejszym tekście Słowa Bożego Nasz Pan Jezus Chrystus dziękuje swemu Ojcu, że prawdę o zbawieniu, czyli o drodze życia prowadzącej do zjednoczenia z Bogiem po naszej śmierci, objawił ludziom prostym, tj. otwartym na przyjęcie prawdy objawionej przez Boga nawet wtedy, gdy ludzki rozum tego ogarnąć nie może. Ludziom myślącym po ludzku, bardzo trudno jest zrozumieć Boską ekonomię zbawienia.

Fakt, że jesteśmy członkami Kościoła Chrystusowego świadczy o tym, że i nam zechciał objawić swojego Ojca – Ojca, który jest prawdziwym, jedynym i wszechmocnym Bogiem, a nawet więcej: możemy czuć się Jego dziećmi. Oprócz tego Bóg powołał nas do tego, abyśmy tę prawdę o Nim przekazywali również innym, wszędzie tam, gdzie trzeba dać świadectwo o Bogu słowem lub czynem. To powołanie nie tylko jest łaską, ale wiąże się też z trudami, kłopotami i problemami.

Zatem nie dziwmy się, kiedy nasza praca wiąże się też z ofiarą czy cierpieniem. Jeśli trudzimy się dla Ewangelii, świadczy to o wybraniu właściwej drogi.

Każdy z nas może skorzystać z tej propozycji i pójść do Jezusa z tym wszystkim, co jest dla nas trudne; z naszymi problemami, kłopotami, wątpliwościami, cierpieniami. Możemy pójść też z naszym zmęczeniem, a może nawet z poczuciem, że zadanie, którego się podjęliśmy, w konkretnych warunkach przerasta nasze możliwości, nasze siły. Bazując na słowach samego Chrystusa, możemy być pewni, że On nie tylko nas wysłucha, ale przede wszystkim nas pokrzepi.

 
 
Autor: Karol Stalica
zaangażowany w Formację Męskiej Tożsamości
 
 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.