Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 317

30 VII – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 13,44-52

 

Robert Brzoza

 

Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte,  spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Koniec krótszej perykopy
«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Jezus w swojej przypowieści po raz kolejny przekazuje nam kilka bardzo ważnych, jasnych i konkretnych informacji o królestwie niebieskim, czyli o sobie. Jest On dla ludzi najcenniejszym, a zarazem darmowym i jakże ogólnodostępnym skarbem. Dlatego też poszukujmy Go ciągle, tu i teraz, na naszej „roli” – w naszym codziennym życiu i otoczeniu, w drugim człowieku. Szukajmy nieustannie, a kiedy już znajdziemy to nie bójmy się i z radością „sprzedając wszystko co mamy” (swoje przyzwyczajenia, słabości, frustracje, złości, materializm, egoizm, nieprawość) zróbmy swoje najlepsze w życiu zakupy, a zarazem inwestycję w zbawienie i życie wieczne. Naprawdę warto.

Pamiętajmy, że królestwo niebieskie jest dla wszystkich i jak sieć „zagarnia” każdego bez wyjątku, ale uwaga – to od nas zależy czy na końcu świata zostaniemy „zebrani do naczyń” jako sprawiedliwi czy też jako źli wrzuceni będziemy w „piec rozpalony”. Wydobywajmy więc z naszego skarbca jak nasz Ojciec rzeczy nowe i stare, ale przede wszystkim dobre.

 

Autor: Robert Brzoza
mąż, ojciec dwójki dzieci,
zawodowo technolog programista
członek Formacji Męskiej Tożsamości

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.