Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 322

3 IX – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 16,21-27

 

Milena Tybon

 

Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość,  zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

 

Jak przełożyć dzisiejsze czytanie Ewangelii na język współczesny i odnieść je do „dzisiejszego świata”? Otóż Piotr jawi się jako otaczający nas świat, a my – to sam Jezus. Świat – niczym ewangeliczny Piotr – stara się nawet nie dopuszczać myśli o możliwych przeciwnościach, nie mówiąc o cierpieniach. Natomiast człowiek wierzący musi widzieć we wszystkich przeciwnościach jedną z trudnych dróg do zbawienia. Drogę tę, jako wolę Bożą, trzeba przyjąć i nie godzić się na korzystanie z „obwodnicy” nawet wtedy, gdy jest to rozwiązanie łatwiejsze i przyjemniejsze.

 
Autorka: Milena Tybon,
uczennica V Liceum w Tarnowie
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.