Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 330

29 X – Rocznica Poświęcenia Kościoła
Mt 16,13-19

 

Aleksandra i Paweł

 

Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego kościoła,  wysłuchaj prośby swojego ludu * i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzili: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Jezus zapytał swoich uczniów za kogo ludzie Go uważają, tym samym chcąc poznać, jakie są powszechne opinie na temat Jego tożsamości. 

Apostołowie podają różne odpowiedzi na pytanie: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Przez to dowiadujemy się, że tak samo jak wśród nas istnieją różne interpretacje tożsamości Jezusa.

Następnie zwrócił się bezpośrednio do swoich uczniów, chcąc dowiedzieć się za kogo oni Go uważają. Szymon Piotr odpowiada, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego. Tym samym wyznaje swoją wiarę i odkrywa tożsamość Jezusa. 

Poznanie celu jest bardzo ważne dla nas, bo inaczej człowiek podąża ku końcowi, ale bez żadnej dobrej ścieżki, którą mógłby obrać. Żyjąc zgodnie z przykazaniami i zasadami moralności, możemy odkrywać swoją prawdziwą tożsamość, możemy odkrywać Boga i zbliżać się do Niego. 

Gdy Jezus wypowiedział słowa: “Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój”, św. Piotr poznał swoją przyszłość. Jezus wyznaczył mu najważniejszą rolę w Kościele, dał mu klucze do Królestwa Niebieskiego.

Zachęceni przykładem Apostoła, który zaufał Mesjaszowi, odkrywamy Jezusa. Wtedy trudne i niezrozumiałe sprawy stają się prostsze i jaśniejsze, zaczynamy tworzyć nową rodzinę i należeć do wspólnoty Kościoła.

Autorzy:
Aleksandra Kajpust-Kostyra i Paweł Kostyra,
Małżeństwo ze stażem 84-dniowym,
w trakcie sesji weselnej
 
 
 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.