Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 332

12 XI – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 25,1-13

 

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności,  abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Przypowieść o pannach wpisuje się w nastrój listopadowy. Mówi o czuwaniu i niespodziewanym przyjściu Pana, a także o osobistym spotkaniu z Nim w godzinie naszego odejścia do Domu Ojca. 

Panny roztropne są symbolem ludzi mądrych, duchowych, czuwających, zawsze otwartych na spotkanie z Bogiem. Oczywiście, nie chodzi tutaj o nieustanne myślenie o Bogu. Jesteśmy ludźmi, nie Aniołami. Pochłaniają nas obowiązki, praca, codzienność, musimy spać. Ale żyjemy w świadomości celu do którego zmierzamy, zawsze gotowi na spotkane z Bogiem i Jego łaską. Podtrzymujemy nieustannie światło wiary, które zapłonęło w nas w chwili Chrztu Świętego. 

Panny nieroztropne zasypiają, podobnie jak mądre, ale brakuje im mądrości, zwrócenia uwagi na cel. Prowadzą życie nerwowe, zabiegane, zajmują się tysiącami rzeczy, ale nie potrafią się skupić na własnym wnętrzu. Nie maja czasu na refleksję. Mimo wielu zajęć tkwią w głębokim letargu duchowym, przesypiają czas łaski. Panny nieroztropne sądzą, że zdążą w ostatniej chwili zakupić oliwy, tymczasem Oblubieniec mówi – nie! 

Niektórzy sądzą, że zdążą wyprosić niebo (na starość). Tymczasem do nieba nie idzie się na odczepne. Spotkanie z Panem powinno być przygotowane wcześniej. Przyjście Oblubieńca jest zaskakujące. To On jest Panem swojej godziny, nie my. 

Do jakiej kategorii panien mogę się zaliczyć? Na czym polega moja mądrość, a na czym głupota? 
 
Autorzy:
Barbara i Bogusław Gromadzcy
parafianie
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.