Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 348

11 II – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Mk 1,40-45

 

 

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych,  daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 Jezus uczy nas otwartości na potrzeby bliźniego. Zachęca do czynienia nawet drobnych gestów wobec innych, bo nie chodzi wyłącznie o jakieś wielkie, wzniosłe rzeczy, ale również o takie, o których być może nie dowie się nikt, poza tymi, których dotknęły, a które pomogły i poruszyły dogłębnie duszę i umysł drugiego człowieka, zmieniając go na lepsze. Uczy nas, by nie szukać poklasku dla tego, co robimy dla innych.

Kiedy już poczujemy jaką wartość potrafi mieć bezinteresowne dobro, wtedy zrozumiemy, dlaczego warto pomagać – bo to jest coś, co czyni nas pięknymi w oczach drugiego człowieka, ale i w oczach Boga. Jezus pokazuje nam jak kochać i dawać bezinteresownie, a kiedy nie przynosi to efektu, lub za swoją dobroć otrzymujemy tylko więcej cierpienia i zmartwień – daje nam wskazówkę, by nie poddawać się i nie zamykać naszych serc w obawie przed zranieniem.

Pamiętajmy, że dobro i życzliwość są czymś co daje ludziom nadzieję i podnosi na duchu. To jest nasza spuścizna i prawdziwy powód, dla którego tutaj jesteśmy – po to, by być piękną istotą, która pomogła tak wielu.

Autorzy: Ilona i Damian
wzrastający w miłości szczęśliwi narzeczeni

 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.