Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 363

12 V – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Mk 16,15-20

 

Miejsce Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej

 

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury,  spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 


Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

  
 
Komentarz do Ewangelii (Mk 16,15-20), a w zasadzie do fragmentu tej Ewangelii, który nie wydaje się tak oczywisty jak można by sądzić.

Jedno zdanie, które brzmi dość surowo „kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony”. Wprost czytając powyższe zdanie można wywieść najprostszą interpretację, która wskazywała by, że nikt spoza Kościoła, nikt nieochrzczony nie będzie zbawiony. Tak więc jestem ochrzczony to kolokwialnie mówiąc „spokojna głowa”. Takie rozumienie wydaje się dość prymitywne.

Z pomocą w zrozumieniu sensu powyższego tekstu przyszedł nam o. Adam Szustak OP. Jego przemyślenia i rozważania pozwalają zrozumieć jak wiele pokładów i głębi zawiera przytoczone zdanie.

Na początek kwestia samego chrztu. Kościół zna kilka chrztów: z wody, który wszyscy znamy, zna chrzest z krwi, chrzest pragnienia. Tak wiec budzi się pytanie o jaki chrzest chodzi. Wydaje się , że myślenie o chrzcie w kategoriach rytualnych jest za wąskie. Oczywiście ma znaczenie czy jest się ochrzczonym, natomiast tekst pokazuje znacznie więcej. Greckie słowo „chrzcić”, którym posługuje się Biblia dosłownie znaczy „zanurzać się”. Jesteśmy chrzczeni w imię Trzech Osób Boskich, a wiec chrzest to zanurzenie w Trójcy Świętej. Zanurzenie w Trójcy Świętej to zanurzenie w Ojca, Syna i Ducha.

Zanurzenie w Ojca – muszę uznać, że jestem dzieckiem, które potrzebuje pomocy Ojca. Jestem dzieckiem kochanym.

Zanurzenie w Syna – zanurzyć się w Jego miłosierdzie, oddając swoje grzechy i słabości i u Niego szukać pomocy.

Zanurzenie w Ducha Świętego – Duch Święty jest Tym, który nam nadaje tożsamość, obdarza darami, jest przekazicielem wszystkich talentów, wszystkich Bożych inspiracji.

A więc czy słucham Ducha Świętego, czy próbuję żyć według Jego natchnień. Czy zadaję pytanie kim mam być, jaki mam być, czy rozwijam talenty. Czy szukam z Bogiem swojej tożsamości, czy sam ją tworzę.

Oprócz zanurzenia w każdą z tych Osób mamy być zanurzeni w całą Trójce Świętą – nieustanne zanurzanie się w miłości (miłość obecna w słowie, decyzjach, życiu). Tak więc w zdaniu ”kto się zanurzy będzie zbawiony, a kto się nie zanurzy będzie potępiony” nie chodzi tylko o to czy przyjęło się sakrament chrztu, bo można go przyjąć ale się w ogóle nie zanurzyć w Ojca, Syna i Ducha.

Na koniec sądzimy, że jest to przede wszystkim Ewangelia dla nas (nie o wierzących i niewierzących – pewnie też) i do nas pytanie: czy zanurzyliśmy się w Ojcu, Synu i Duchu.


Autorzy: Barbara i Krzysztof Majchrowicz
W związku małżeńskim od prawie 42 lat.
Dwoje dorosłych dzieci: córka i syn + synowa i zięć.
Wnuki – czterech wspaniałych chłopców.
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.