Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 368

16 VI – XI NIEDZIELA ZWYKŁA
Mk 4,26-34

 

Katarzyna, Milan, Mateusz

 

Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić,  wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, * aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 


Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów:
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

W przypowieści zawartej w Ewangelii Marka 4, 26-34 Jezus opowiadał historie, aby nauczyć nas o królestwie Bożym. W jednej z nich porównał je do zasiewu nasion w ziemi. To trochę jak proces hodowli roślin. Kiedy siewca zasiewa nasiona, nie widzi od razu wyników swojej pracy. Podobnie, Bóg działa w naszym życiu, nie raz bez widocznych od razu efektów. Jednak z biegiem czasu, tak jak roślina rośnie i owocuje, Boże działanie przynosi plony w naszym życiu.

W drugiej przypowieści Jezus użył obrazu ziarna gorczycy. Możemy sobie to wyobrazić jako małe ziarno, które wrzucamy do ziemi. Początkowo wydaje się małe i bez znaczenia, ale z czasem rośnie i staje się potężnym drzewem, dając schronienie dla ptaków. To podobne do naszej wiary. Na początku może wydawać się niewielka, ale gdy pozwalamy jej rosnąć poprzez relacje, modlitwę i zaufanie Bogu, nasza wiara staje się potężna i wpływa na innych.

Jezus chciał, abyśmy zrozumieli, że Bóg działa w naszym życiu podobnie do tych naturalnych procesów. Czasem nie widzimy od razu efektów, ale z ufnością i cierpliwością widzimy, jak Boże plany rozwijają się i przynoszą owoce. To jakby być rolnikiem, który cierpliwie pielęgnuje pole, wierząc, że w odpowiednim czasie zbierze obfite plony.


Autorzy: Katarzyna Danik-Bieda i Mateusz Danik,
przedsiębiorcy, rodzice 2 letniego Milana

 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.