Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 371

7 VII – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Mk 6,1-6

 

 

Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości * i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 


Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

Czy nauki Jezusa były lekceważone w Jego ojczyźnie, bo tam były mniej wartościowe? Mniej ważne? Mniej prawdziwe?

Nie. Ludzie z tej wspólnoty widzieli jak ludzki i podobny do nich był Jezus. Ich wyobrażenie o Nim zatrzymało się w momencie, w którym opuścił Nazaret. Był ich sąsiadem, kuzynem, znajomym – zwykłym gościem; przez co trudniej było im dostrzec Jego wyjątkowość.

To dość powszechny błąd, który popełniamy w codziennym życiu. Zbyt rzadko doceniamy starania i osiągnięcia naszych najbliższych, nie widzimy tego, jak bardzo są wyjątkowi.

Myślę, że to ważne, by ten fragment ewangelii św. Marka przypominał nam o tym, by wspierać, dostrzegać i doceniać otaczających nas ludzi. Pamiętajmy, że każdy, nawet najbardziej niepozorny z nas ma szansę osiągnąć coś wielkiego. Każdy z nas się rozwija, każdy się zmienia. Dostrzegajmy.

Autor: Gabriela Barczyk, parafianka

 

 

 
 
 

 

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji na niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym oratoryjnym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja ciesząca się coraz większym Państwa zainteresowaniem, pomaga w przygotowaniu się do Mszy św. i jest także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła filipinów.