400!,  Aktualności

„Filip wstąpił na tron Piotra”

 

 

Prawdopodobnie pod wpływem św. Filipa w 1580 Hipolit Aldobrandini przyjął święcenia kapłańskie*

 

*Kazimierz Dopierała, Księga Papieży, Poznań, 1996, s. 331-333