Aktualności

Francesco Girgenti

Francesco Girgenti urodził się w Palermo 20 maja 1639 roku. Po wstąpieniu do Kongregacji Oratorium w Palermo, został kapłanem dnia 29 marca 1664 roku. Doktor obojga praw i teologii, był konsultorem i cenzorem Św. Oficjum na Sycylii (1684) i wikariuszem generalnym w Palermo (1695). Przedstawiony przez króla Karola II, dnia 11 kwietnia 1699 roku został przez Innocentego XII mianowany biskupem Patti. Konsekrację otrzymał dnia 12 kwietnia tegoż roku w Rzymie z rąk biskupa Melfi. W krótkim okresie swojej pasterskiej posługi zaznaczył się miłosierdziem dla ubogich, strapionych i opuszczonych. Dla wspomagania potrzebujących wiele razy wyczerpywał zasobny majątek biskupiego stołu, brał pieniądze na pożyczkę, aby nieść ulgę nędzy, pozbywał się bielizny i ubrań, aby okrywać nagich. Wspierał studia i studiujących, otwierając nowe szkoły i rozbudowując seminarium. Zmarł nagłą śmiercią dnia 25 września 1701 roku i został pochowany w katedrze.