Aktualności

Francesco Martinelli

Francesco Martinelli urodził się w Palermo w rodzinie szlacheckiej. Doktor prawa kanonicznego i świeckiego, w młodości był adwokatem i sędzią. Po wstąpieniu do Oratorium w Palermo, został kapłanem, a w 1677 roku wikariuszem generalnym Palermo. Przedstawiony przez króla Hiszpanii Karola II (26 marca 1679), został, dnia 22 stycznia 1680 roku, przez Innocentego XI mianowany biskupem Patti. Krótko po przybyciu do diecezji rozpoczął budowę kościoła Matki Bożej Konających, czczonej przez bractwo Białych, które miało za cel przyczynianie się do duchowego ocalenia skazanych na śmierć. Stworzył podstawy do założenia Kongregacji Oratorium. Zmarł, zaledwie po roku biskupstwa, 3 kwietnia 1681 roku, ustanawiając spadkobiercą wszystkich swoich dóbr majątkowych powstającą Kongregację Oratorium.