Aktualności

Francisco Xavier

Francisco Xavier z Oratorium w Lizbonie. Został wyświęcony na kapłana dnia 31 maja 1806 roku. W 1812 roku udał się jako misjonarz na Ceylon, wstąpił do Kongregacji Oratorium w Goa i został superiorem misji ceylońskiej, zapoczątkowanej w 1696 roku przez św. ojca José Vaza COr. Dnia 3 grudnia 1834 roku został mianowany biskupem tytularnym Taumaco oraz pierwszym wikariuszem apostolskim Ceylonu, ale nie doszło to do skutku z powodu jego śmierci, która nastąpiła, jeszcze przed nominacją, dnia 11 stycznia 1834 roku o czym w Rzymie nie wiedziano.