Aktualności

Gaetano Antonio Mulsuce

Gaetano Antonio Mulsuce z Oratorium w Goa. Dnia 24 maja 1843 roku został mianowany, dekretem Kongregacji de Propaganda Fide, zatwierdzonym przez Grzegorza XVI, biskupem tytularnym Usuli (Bizacem) i wikariuszem apostolskim Ceylonu. Konsekrację otrzymał dnia 24
września tegoż roku w Pondicherry. Zmarł 25 stycznia 1857 roku.