Aktualności,  Liturgia

Gesty liturgiczne cz.2 – postawa stojąca

ZWYKŁE RZECZY – NIEZWYKŁA PRZESTRZEŃ – VIII

Papież Franciszek w trakcie Mszy Świętej.
Ceremoniarze papiescy w prawidłowej postawie stojącej.

Miesiąc temu zastanawialiśmy się dlaczego skłaniamy głowę w czasie celebracji Mszy Świętej. Dziś powiemy o postawie stojącej, ale wiemy z autopsji, że w czasie Mszy Świętej siedzimy, klęczymy, a czasem idziemy w procesji. To jedna z cech naszej liturgii, Świętej Liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego, tzw. rytu rzymskiego. Człowiek modli się całym sobą. To, co dzieje się wewnątrz nas, wyrażamy na zewnątrz. Nie dziwi nas więc taniec ludów Afryki. Dla nich podstawowy sposób wyrażania emocji i religijności. Jak więc modlić się na liturgii samym staniem?

Na początku przepisy. „Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” (to taka instrukcja do mszału, czyli księgi z której sprawuje się Mszę Świętą) podaje w punkcie 43: „Wierni stoją od rozpoczęcia śpiewu na wejście albo od początku wejścia kapłana do ołtarza aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu Alleluja przed Ewangelią; w czasie głoszenia Ewangelii; podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej; od wezwania Orate fratres [Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący] przed modlitwą nad darami do końca Mszy świętej, z wyjątkami, które zostaną niżej wymienione.” Wyjątek stanowi np. konsekracja, ukazanie Ciała Pańskiego przed Komunią Świętą, błogosławieństwo nowych małżonków po modlitwie Ojcze nasz itd. Można powiedzieć, że mamy jasno określony czas w którym stoimy na Mszy Świętej. Jak bumerang wraca do nas pytanie… Jak modlić się tym staniem?

Każdy z nas uczestniczy aktywnie we Mszy Świętej. Odnowa liturgii rzymskiej po Soborze Watykańskim II kładła mocny nacisk na participatio actuosa, czyli aktywne uczestnictwo. Nie musimy w liturgii przynosić czegoś do ołtarza czy dzwonić dzwonkiem, żeby aktywnie uczestniczyć. Modlitwa, kontemplacja, odpowiadanie na wezwania kapłana i diakona, śpiew, zmiana pozycji z siedzącej na stojącą itd., angażuje całego człowieka w aktywne uczestnictwo. Kolejnym razem wzorem aktywnego uczestnictwa w ofierze Mszy Świętej jest dla nas Matka Boża. W czterech Ewangeliach autorzy natchnieni nie podają nam żadnej informacji o tym, by Maryja miała coś mówić pod krzyżem Chrystusa. Stała. Kontemplowała. Modliła się. Czuwała. Nikt z nas nie odważy się powiedzieć, że nie uczestniczyła aktywnie.
Nasze uczestnictwo i postawa w czasie Mszy Świętej, nasza postawa stojąca, nasze stanie, ma być takie, jak Matki Boga. Pełne wiary, nadziei, miłości do Chrystusa. Stojąc, wsłuchaj się w teksty mszalne, utkwij swój wzrok na ołtarzu, na krzyżu i uświadom sobie, że TO DZIEJE SIĘ TERAZ. Czy uciekniesz jak inni uczniowie z obawy, ze strachu? Czy uciekniesz myślami do ulubionej gry, serialu czy smaku niedzielnego rosołu? A może staniesz pełen pokory przed Bogiem, który ofiarowuje się tu i teraz, by dać Ci życie wieczne.

kl. Patryk Żelichowski COr