Aktualności

Giacinto Dragonetti

www.fondazioneterradotranto.it

Giacinto Dragonetti urodził się w Aquili w 1667 roku. Po wstąpieniu do Kongregacji Oratorium w swoim mieście, został kapłanem dnia 4 czerwca 1689 roku. Doktor filozofii i teologii, dnia 5 marca 1703 roku został mianowany biskupem Nusco. Dnia 11 września 1724 roku został przeniesiony do stolicy biskupiej w Marsi. Poświęcił się posłudze duszpasterskiej z gorliwością i dobrocią. Był także biskupem naukowcem i pisarzem, który – z pokory – nigdy niczego nie opublikował. Zmarł w Aquili dnia 20 grudnia 1730 roku i został pochowany w rodowej kaplicy rodziny, w kościele san Bernardino da Siena.