Aktualności

Giovanni Acquaviva

Giovanni Acquaviva urodził się w Tricarico 14 lutego 1818 roku. Po wstąpieniu do Oratorium neapolitańskiego, został wyświęcony na kapłana 12 marca 1842 roku. Dnia 22 grudnia 1871 roku został mianowany biskupem Nusco. Dnia 1 października 1881 roku został asystentem tronu papieskiego. Zmarł w Neapolu dnia 26 stycznia 1893 roku.