Aktualności

Giovanni Battista Ariberti

Giovanni Battista Ariberti urodził się w Cremonie 10 maja 1686 roku i został kapłanem 26 grudnia 1710 roku. Doktor obojga praw na uniwersytecie Sapienza w Rzymie (13 stycznia 1728), wstąpił do Kongregacji Oratorium w Bresci dnia 11 października 1711 roku, w której wyróżniał się pobożnością i elokwencją. Nakłonił ojca do darowania powstającej Kongregacji w Cremonie teatru, który został przekształcony na kościół poświęcony św. Filipowi Neri (1714), oraz przyległego pałacu markizów Ariberti, gdzie, w następstwie, ojciec Giovanni Battista został superiorem. Po udaniu się do Rzymu, poprzedzany znaczną sławą, dnia 26 stycznia 1728 roku został przez Benedykta XIII mianowany biskupem tytularnym Palmyry, oraz otrzymał konsekrację w Rzymie z rąk papieża dnia 22 lutego tegoż roku, a 29 tego miesiąca został asystentem tronu papieskiego. Był prefektem konklawe, z którego wyszedł papież Klemens XII; był ceniony za jego czujność i dokładność oraz w nagrodę otrzymał nominację na mandatariusza opactwa Ognissanti. Do Cremony powrócił w 1740 roku, do rodzinnego pałacu, w którym wyposażył pokaźną bibliotekę, bogatą w cenne kodeksy. Zmarł w 1746 roku.