Aktualności

Giovanni Battista AristaGiovanni Battista Arista – Sługa Boży, urodził się w Palermo dnia 2 kwietnia 1863 r. W niedługim czasie potem rodzina przeniosła się do Acireale, gdzie został kapłanem filipinem dnia 25 czerwca 1888 roku, biskupem pomocniczym 14 listopada 1907 roku. Działał w czasach niespokojnych i trudnych z powodu modernizmu, starając się być, za pomocą miłosierdzia, biskupem wszystkich, zwłaszcza tam, gdzie panowało cierpienie. Był obecny w Torre Archirofi podczas powodzi w 1907 roku; pośpieszył, pierwszy z biskupów wyspy, do Messyny z powodu trzęsienia ziemi w 1908 roku, do Randazzo podczas grasującej tam cholery z 1910 roku, do Solicchiata podczas erupcji Etny w 1911 roku, do Guardia-Mangano z powodu zderzenia pociągów w 1912 roku, do Linery podczas trzęsienia ziemi w 1914 roku. Był także biskupem młodych, dzięki w pełni filipińskiej pasji, z jaką dodawał bodźca ruchowi młodzieżowemu. Wspomagany szczególnym nabożeństwem do Eucharystii i do Matki Bożej, zainicjował, razem z innymi współbraćmi, powstanie Konfederacji Oratorium, mianowicie zjednoczenia Kongregacji Oratorium w jeden zespół prawny, jednak zachowując ich tożsamość oraz pierwotną autonomię. Dotknięty ciężką i bolesną chorobą, znoszoną z przykładną siłą ducha, zmarł w opinii świętości dnia 27 września 1920 r. Jego ciało spoczywa w Acireale, w kościele Oratorium.więcej: ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ORATORIUM