Aktualności

Giovanni Battista Baratta

Giovanni Battista Baratta urodził się w Fossano dnia 27 sierpnia 1691 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 października 1726 roku, a 9 września 1727 roku wstąpił do rzymskiej Kongregacji Oratorium. Doktor obojga praw na uniwersytecie Sapienza w Rzymie (14 grudnia 1747), dnia 29 stycznia 1748 roku został mianowany biskupem w Novarze. Konsekrację otrzymał dnia 18 lutego w Rzymie, z rąk kardynała Valentego Gonzagi, razem z nominacją na asystenta tronu papieskiego. Nie przybył jednak do Novary, ponieważ zmarł w Macerata dnia 11 kwietnia 1748 roku, podczas podróży do stolicy biskupiej.