Aktualności

Giovanni Battista Ferruzzo

Giovanni Battista Ferruzzo urodził się w Messynie. Z licencjatem z obojga praw i doktoratem z teologii, wstąpił do Oratorium w Messynie i dnia 7 marca 1626 roku został kapłanem. Piastował urząd administratora szpitala Włochów w Madrycie i założył tam, w 1646 roku, Escuela de Cristo. Dnia 14 stycznia 1655 roku przez Aleksandra VII został mianowanym biskupem Trivento. Konsekrację otrzymał dnia 20 czerwca tegoż roku w Rzymie z rąk kardynała Giulio Sacchetti. Wiadomo o nim tylko tyle, że dla katedry otrzymał relikwię czaszki św. Walentego męczennika. Zmarł w sierpniu 1658 r.