Aktualności

Giovanni Battista Naselli

Giovanni Battista Naselli urodził się w Neapolu 25 czerwca 1786 r. Doktor teologii ogólnej, wstąpił do Oratorium w Palermo, gdzie dnia 23 grudnia 1809 r. został kapłanem. Przedstawiony przez króla Sycylii (20 czerwca 1850), dnia 17 lutego 1851 roku został mianowany biskupem Noto. Konsekrację otrzymał dnia 21 kwietnia tegoż roku w Rzymie z rąk kardynała Antonia Francesca Orioli. Dnia 27 czerwca 1853 r., po przedstawieniu go przez króla Sycylii 26 maja tegoż roku, został przeniesiony do Kościoła arcybiskupiego w Palermo i odznaczony paliuszem. Zmarł 3 maja 1870 roku.