Aktualności

Czcigodny Giovanni Tommaso EUSTACHIO

Giovanni Tommaso EUSTACHIO (czcigodny), urodził się w S. Bartolomeo sul Volturno 7 marca 1575 roku. W wieku 18 lat przybył do Neapolu, gdzie dnia 10 października 1592 roku został przyjęty do Kongregacji Oratorium. Dnia 27 marca 1599 roku został wyświęcony na kapłana. Wbrew swojej woli i z wielkim bólem, dnia 9 stycznia 1612 roku, został mianowany biskupem Larino. Konsekrację otrzymał w Rzymie, dnia 15 stycznia tegoż roku, z rąk kardynała Roberta Bellarmina. Jego biskupstwo było wybitnie reformatorskie. W 1616 roku odbył synod, ponownie otworzył seminarium i zaopatrzył je w uczonych i pobożnych nauczycieli, zajmował się reformą kleru i obyczajów ludu. Z powodu słabego zdrowia, dnia 10 listopada 1616 roku zrezygnował z funkcji duszpasterskiej i, po pobycie przez kilka miesięcy w Rzymie, w 1617 roku powrócił do swojej Kongregacji w Neapolu, żyjąc jako zwyczajny ksiądz, oddany głoszeniu kazań do szlachciców i do ludu, podziwiany dla świętości życia. Zmarł 1 stycznia 1641 roku. Pozostawił, wydanych i niewydanych, kilka dziełek ascetycznych.