Aktualności

Giovanni Tommaso Maria Marelli

Giovanni Tommaso Maria Marelli urodził się w Robassomero (Torino) 23 lipca 1673 roku. Po wstąpieniu dnia 16 sierpnia 1692 roku do Oratorium w Rzymie, został dnia 21 grudnia 1697 roku wyświęcony na kapłana. Doktor teologii na uniwersytecie w Urbino (2 września 1716), został dnia 17 grudnia 1716 roku przez Klemensa XI mianowany arcybiskupem Urbino. Konsekrację otrzymał w Rzymie dnia 21 grudnia tegoż roku z rąk kardynała Sebastiana A. Tanario. Dnia 23 lutego 1739 roku został przeniesiony do Kościoła Imoli. Jego posługa biskupia była świetlanym i budującym przykładem życia apostolskiego. Wiele razy wizytował diecezję, konsekrował kilka kościołów, uśmierzył stare spory, zwołał synod diecezjalny. Pozostały po nim, jako wspaniały dokument jego gorliwości, Atti della Sacra Visita Pastorale (Akta świętej Wizytacji Pasterskiej), wyjątkowy «ze względu na rozległą erudycję, na obfitość dokumentów, na niestrudzoną gorliwość i na rygor kanonów». Zmarł 9 lutego 1752 roku.