Aktualności

Girolamo Binago

Girolamo Binago urodził się w Mediolanie w 1578 roku. Po wstąpieniu do Kongregacji Oratorium dnia 18 czerwca 1595 roku, w 1620 roku zamieszkał na stałe w Oratorium w Neapolu. Dnia 12 stycznia 1637 roku został mianowany biskupem tytularnym Laodycei i pomocniczym Bolonii. Zmarł w Bolonii dnia 17 października 1643 roku, po trzech latach choroby, i został pochowany w kościele Kongregacji. Był człowiekiem świętego życia, oddanym nauce i poezji oraz uzdolnionym w sztuce oratorskiej. Pozostawił nie opublikowane dzieło: De potestate Consitutionum Congregationis Oratorii.