Aktualności

Giuseppe Cei

Giuseppe Cei urodził się w Livorno w 1640 roku. W 1670 roku wstąpił do Kongregacji Oratorium w Rzymie. Doktor obojga praw na uniwersytecie w Pizie, dnia 28 listopada 1695 roku został mianowany biskupem Cortony. Konsekrację otrzymał w Rzymie dnia 30 listopada tegoż roku z rąk kardynała Bondino Panciaticiego. Był pasterzem czuwającym i gorliwym w trosce o swoją trzodę, wspaniałomyślnym w dobroczynnych dziełach, oddanym odnawianiu świętych budynków, zwłaszcza pałacu biskupiego. Miłośnik karności, niekiedy popadał w pewne surowości formy, łagodzone przez serdeczną troskę o kler i przez zaangażowanie w kształcenie młodszego kleru. Doprowadził do końca organizację seminarium, rozwijając studia teologiczne i świeckie, oraz w 1699 roku odbył synod diecezjalny, na którym wydał różne dekrety i konstytucje w celu lepszego uporządkowania diecezji. Zmarł 6 marca 1704 roku i został pochowany w kościele Oratorium w Cortonie.