Aktualności

Gregorio Panzani

Gregorio Panzani urodził się w Rzymie 16 października 1592 roku, rodem z Arezzo. Po wstąpieniu dnia 7 marca 1625 roku do rzymskiej Kongregacji Oratorium, kapłanem został w 1626 roku. Doktor obojga praw, w listopadzie 1629 roku przez Urbana VIII został wysłany w misji do Anglii, przy królowej Enrichetcie Marii Bourbon. Wielokrotnie wyznaczany do godności biskupiej, dnia 13 sierpnia 1640 roku został mianowany arcybiskupem Miletu. Zwizytował całą diecezję, odbudował, zniszczony przez trzęsienie ziemi, pałac biskupi, jak również pałac w Monteleone oraz kościół św. Agnieszki, erygował nowy wikariat, kolegiatę i kilka parafii, przeprowadził około dziesięciu synodów, bronił kościelnego immunitetu przed atakami markizów d’Arena i z San Giorgio-Polistena. Zmarł 25 czerwca 1660 roku, pozostawił około tysiąca książek i manuskryptów, które stanowiły pierwszy zarodek biblioteki Alessandriny w Rzymie.