04b inauguracja Roku Jubileuszowego
Aktualności

Inauguracja Roku Jubileuszowego

Św. Filip, gdy miał 18 lat, wyjechał z ojczyzny, aby u wujka uczyć się na handlowca i w ten sposób poprawić swój byt. Skąd my, współcześni, znamy pomysł na wyjazd za granicę w celach ekonomicznych? Filip Neri nie został jednak biznesmenem.

Uroczysta Inauguracja Roku Jubileuszowego 500-Lecia Urodzin Św. Filipa Neri w Tarnowskim Oratorium

26 maja 2015 r. w tarnowskim kościele filipinów odbyła się uroczystość rozpoczęcia Roku Jubileuszowego związanego z 500-leciem urodzin św. Filipa Neri. Uroczystości przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Jakie znaczenie dla nas, współczesnych, może mieć człowiek urodzony 500 lat temu? Przecież to pół tysiąclecia wstecz… Słowa naszego biskupa wskazują, że „jednak święte życie Filipa Neri nie przestaje inspirować, pobudzać do działania i naśladowania. Jego święte życie pozostaje „żywą księgą”, pełną ponadczasowych treści”.

Żeby rzeczywiście pogłębić znajomość uniwersalnych wartości w ideach i życiu naszego Świętego, parafianie, przyjaciele i sympatycy tarnowskich filipinów uczestniczyli w przygotowaniach do tego wielkiego jubileuszu. Przygotowania te trwały przez dziewięć miesięcy. Brały w nich udział różne wspólnoty: Oratorium Młodych i Dorosłych, młodzi z Misyjnego Ruchu TUCUM i Grupa Biblijna SYCHAR. Regularnie, w każdy ostatni czwartek miesiąca, odbywały się Wieczory Wiary przygotowywane przez te wspólnoty. Modliliśmy się także słowami Nowenny, przygotowanej specjalnie na tę okazję przez ks. bpa Józefa Zawitkowskiego.

Przeżycia duchowe zostały znacząco wzmocnione dzięki peregrynacji relikwii św. Filipa. Nawiedzenie tarnowskiego kościoła filipinów nastąpiło w dniach 13 – 15 marca. Duchowym przewodnikiem peregrynacji był ks. Mirosław Prasek COr – Delegat Federacji Polskiej w Deputacji Permanentnej.

Dalszym działaniem na drodze religijnych przygotowań było zorganizowanie 1 maja Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki do Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie. Wraz z nami pielgrzymowali młodzi z polskich oratoriów – uczestnicy obywających się wtedy w Tarnowie Oratoryjnych Dni Młodych „Trzy palce świętości”.

Nasz Święty już za życia stawał się świętym. A wszystko dzięki temu, że kierował się nieprawdopodobnie wielką miłością do ludzi. Był człowiekiem miłym, przyjaznym, z poczuciem humoru, pełnym radości i łagodności. W takiej właśnie atmosferze 23 maja odbył się „Rajd z Filipem” w Gorce, podczas którego św. Filip uczył uczestników, jak być radosnym, gdy dopada zmęczenie, a bagaż na plecach zaczyna mocno ciążyć.

Przygotowania do uroczystości jubileuszowych objęły także działalność wydawniczą. W związku z 500-leciem urodzin św. Filipa, ukazał się reprint pięciuset numerowanych egzemplarzy XVI– wiecznego „Żywotu św. Filipa”. W taki ekskluzywny sposób została wydana ponownie, po wiekach, pierwsza biografia Filipa Neri w języku polskim, napisana przez Adama Konarzewskiego.

Św. Filip nie pozostaje w oddaleniu, mimo dzielącej nas różnicy czasu w postaci 500 lat. Dziś doświadczamy wielu podobnych Jemu przeżyć. Gdy miał 18 lat, wyjechał z ojczyzny, aby u wujka uczyć się na handlowca i w ten sposób poprawić swój byt. Skąd my, współcześni, znamy pomysł na wyjazd za granicę w celach ekonomicznych?

Filip Neri nie został jednak biznesmenem. Powoli dojrzewała w nim taka duchowość, która zdecydowała o zmianie zaplanowanego wcześniej zawodu. To kolejna cecha tego Człowieka, tak bardzo wspólna dla współczesności: kształcimy się w jednym zawodzie, a później wykonujemy inny.

Filip Neri był zawsze dostępny dla tych, którzy go poszukiwali. Miał bowiem nienormowany czas swojej misyjnej pracy, a już najbardziej lubił, gdy zwracano się do niego „ojcze”, gdyż uważał, że ten zwrot „brzmi miłością”. Kto dziś nie marzy, aby stale mieć w swojej duszy taki zwrot dotyczący swojego rodzonego ojca, który do końca życia brzmiałby miłością?

W jednej z pieśni maryjnych śpiewamy: „Goniąc i tęskniąc za duszy pokojem…”. Te słowa oddają naszą tęsknotę za cudownym wewnętrznym spokojem, za duchowym dobrostanem, za poczuciem ładu i wewnętrznego uporządkowania, szczególnie w dzisiejszym, chaotycznym świecie. Jak więc nie skorzystać z duchowych darów św. Filipa: Ojca pełnego łagodności, Serca zawsze płomiennego, Wzoru pokory, Blasku świętej radości, Mistrza modlitwy doświadczającego zachwytów Bożych, Krzewiciela Oratorium opartego na miłości?

26 maja 2015r. o godz. 18.00 w kościele filipinów w Tarnowie Eucharystią rozpoczęło się wielkie świętowanie. Było ono szczególnie ważne dla Mirka i Michała, którzy podczas Mszy świętej przyjęli Święcenia Diakonatu. Z całą pewnością, podobnie jak kardynała Newmana, ich też zauroczyła osobowość św. Filipa Neri. Oby rozpoczęty uroczyście Rok Jubileuszu Jego Urodzin przybliżył nas wszystkich do świętości.

Wiesława Krysa – Oratorium Dorosłych

więcej zdjęć w naszej galerii tutajtutaj.